Политика за поверителност » Sereni Capelli България

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Компанията Sc Antemco Srl (ТД Антемко ООД), Ro 33786150, J40 / 13118/2014, оператор на онлайн магазина www.serenicapelli.bg, декларира, че всички лични данни (наричани по-нататък „данни“) се считат за строго поверителни и се третират в съответствие със действащите закони  в областта на защитата на личните данни.

Сигурността на вашите лични данни е приоритет за нас. Следователно ние обръщаме най-голямо внимание на личните данни и тяхната защита. В главата ”Принципи за обработка на лични данни” („Принципи“) искаме да Ви информираме какви лични данни събираме за Вас и как продължаваме да ги използваме.
Лични данни и тяхната обработка

1.1. Категории лични данни

Ние събираме различна информация, в зависимост от кои услуги в нашата оферта сте избрали да използвате.
Ако купувате от нас, ние събираме:

Имена и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер и банкови данни относно фактуриране, информация за плащане.
Демографски данни. Информация за пол, дата на раждане, държава и предпочитан език.

Данни, които се появяват през цялото време на траене на договорните отношения – закупени продукти, клиентски сегмент, обем на предоставяните услуги.

1.2. Цел на обработването на лични данни:

Предоставяне и подобряване на услуги. За да можем да предоставяме и подобряваме предлаганите услуги за ваше удовлетворение, ние обработваме вашите лични данни. По-конкретно, те включват:
Обработка на поръчки за продукти или услуги, поръчани или чрез нашия уебсайт, или чрез телефонната линия за клиенти. Тук правната мотивация е, че данните са необходими за изпълнението на договора за покупка, а част от информацията е необходима за изпълнението на законовите задължения (например счетоводните документи).

Нотифициране за наличност на продукта. Ако поискате да наблюдавате наличността на артикул, ние обработваме вашите лични данни въз основа на вашето съгласие.
Обслужване на клиенти. За да предоставяме услуги на клиентите и да отстраняваме всякакви проблеми при изпълнението на договора за продажба, ние обработваме лични данни въз основа на необходимостта да се съобразим с тези договори.

Комуникация. Използваме събраните данни с цел да комуникираме с вас по персонализиран начин. Например, можем да се свържем с вас по телефона, имейл или по друг начин, за да ви напомним, че имате продукти в онлайн Количка за Пазаруване, за да ви помогнем да завършите поръчката си, да ви информираме за текущия статус на вашата заявка, поръчка или жалба, за да получите допълнителна информация, ако е необходимо, или да ви уведомим, че трябва да предприемете действия, за да поддържате профила си активен. Ако закупите от нас като член, ние обработваме тези данни поради законен интерес, произтичащ от законния интерес на Sc Antemco Srl, както е описано по-горе.

Подобряване на услугите. Ние използваме данни за непрекъснато подобряване на нашите услуги и системи, включително за добавяне на нови функции и в същото време за да вземаме информирани решения, като използваме цялостен анализ и бизнес разузнаване, всички базирани на нашия легитимен интерес, произтичащ от свобода на бизнеса и от необходимостта да подобри предоставяните услуги, с цел поддържане на конкурентоспособността. За да осигурим адекватната защита на вашите права и интереси, за да подобрим услугите, ще използваме лични данни възможно най-анонимизирани.

Защита, сигурност и разрешаване на спорове. Можем да обработваме данни от легитимния интерес да гарантираме защитата и сигурността на нашите системи и клиенти, за предотвратяване и откриване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения, основани на законния интерес.
Маркетингови предложения.
Търговски съобщения
Изпращаме ви търговски съобщения относно продукти, подобни на закупените.

Винаги имате възможността да откажете от тези търговски съобщения, като използвате имейл contact@serenicapelli.es за отписване.
В случай на отписване от търговски съобщения, ние повече няма да използваме вашата електронна информация за контакт за тази цел. Ще възобновим използването им само ако се регистрирате или изрично ги поискате.

Показваните маркетингови оферти могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, придобита за вас с течение на времето, въз основа на информация за контакт, демографски данни, любими продукти и данни за използването на нашите продукти и нашия уебсайт (бисквитки, IP адрес, информация, предоставена от вашия браузър, кликвания, показани търговски съобщения, посетени продукти). Обработката не е напълно автоматизирана, тъй като би имала правни последици за вас.

Ако не сте наш клиент, ние обработваме данните въз основа на вашето съгласие.
Имате право да възразите по всяко време и безплатно срещу такава обработка. Данните за контакт са предоставени в края на този документ.

Обработка на бисквитки от уеб страниците, управлявани от SC Antemco SRL
Ако активирате бисквитки във вашия браузър, ние обработваме поведенчески записи от ”бисквитки”, поставени на уебстраницата, управлявана от Sereni Capelli, за да осигурим по-добра функционалност на уебсайта serenicapelli.es, както и на партньорските сайтове, и в целите на интернет рекламата на Sereni Capelli.

1.3. Прехвърляне на лични данни към трети страни

Вашата лична информация ще бъде предадена на трети страни или ще бъде обработена по друг начин, само ако е необходимо за изпълнението на договора за продажба, въз основа на легитимен интерес или ако сте дали предварително вашето съгласие.

а) на дъщерни дружества и преработвателни компании, за да изпълнят договора за продажба, за да изпълнят вътрешните процеси и практики

б) на компании издаващи кредитни карти, на доставчици на платежни услуги за обработка на плащания и на банки, въз основа на вашата поръчка, за да изпълнят договора за продажба

в) на транспортни компании, с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и разрешаване на оплаквания, включително прекратяване на договора

г) на нашите партньори в програмите за лоялност, които сте избрали

д) на други доставчици на услуги, трети страни, участващи в обработката на данни;

е) на трети страни, например прокурори и съдилища, с цел възстановяване или сключване на договор с вас;

ж) на публични органи (напр. полиция)

з) на трети страни, провеждащи анкети сред клиентите

Ако трета страна използва данните в контекста на законния си интерес, администраторът не поема тази отговорност. Този процес се управлява от принципите за обработка на лични данни на съответните компании и лица.
Защита на личните данни и продължителността на тяхното съхранение

2.1. Защита на личните данни

а) Вашите данни се предават в криптирана форма. Ще използваме системата за криптиране SSL (защитен сокет слой). Ние осигуряваме нашата уеб страница и други системи чрез технически и организационни мерки срещу загубата и унищожаването на вашите данни, срещу достъпа, модификацията или разпространението им от неупълномощени лица.

б) Молим обработващите данни, с които работим, да докажат съответствието на техните системи с регламента GDPR.

в) Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след въвеждане на личната парола. В тази връзка бихме искали да ви предупредим, че е абсолютно необходимо да не разкривате данните си за достъп на трети страни и след като влезете в клиентския си акаунт, винаги да затваряте прозореца на браузъра, особено ако споделете компютъра си с други потребители. ТД АНТЕМКО ООД не поема отговорност за злоупотреби по отношение на използваните пароли, освен ако ситуацията не е причинена директно от нашия сайт.

3.1. Време за обработка

Ние обработваме и съхраняваме личните данни за период, абсолютно необходим за осигуряване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба за 1 година след края на гаранционния период, за разрешаване на евентуални спорове докато ТД АНТЕМКО ООД, в качеството на администратор, е длъжно да съхранява информацията в съответствие с общите правни разпоредби. Счетоводните документи, например фактурите, издадени от ТД АНТЕМКО ООД, се архивират според закона за период от 10 години от издаването им.

Споразумението за уведомяване за наличността на стоки остава в сила по време на наличността на изпратената информация, но не повече от 1 година или докато бъде отменено.
Споразумението за маркетингови оферти е с валидност 4 години или до отмяната му

  • Преглед 6 години
  • Помагаме 10 години
  • Комуникация 2 години
  • Състезания 1 година

В останалите случаи времето за обработка произтича от целта на обработката или е продиктувано от разпоредбите за защита на личните данни.

Правата на субектите на личните данни

а) Ако обработваме вашите лични данни, имате правото да поискате безплатна информация за обработката на тези данни.

б) Ако смятате, че обработването на вашите лични данни не отговаря на тяхната защитата и противоречи на законовите разпоредби относно защита на личните данни, имате правото да поискате обяснения, да поискате отстраняване на възникналата ситуация и по-специално да поискате корекция, попълване, изтриване или блокиране на лични данни.

в) Ако искате да упражните правата си, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на имейл адреса contact@serenicapelli.es. Можете също така да се свържете с Националния орган за надзор на обработката на лични данни.

г) Вашето съгласие за обработката на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработката на лични данни, те ще бъдат изтрити или анонимизирани; тези мерки обаче не засягат личните данни, необходими на ТД АНТЕМКО ООД, за да може да изпълнява своите законови задължения (например изпълнението на вече поети поръчки) или да защитава своите законни интереси. Изтриването на личните данни се извършва и когато това не е необходимо по предназначение или ако съхраняването на такива данни е недопустимо, поради други причини, предвидени в закона.

5.1. Бисквитки

Нашите страници използват така наречените „бисквитки“, така че нашата оферта да бъде подходяща, интересна и приятна за вас. „Бисквитките“ са малки отрязъци от текст, съхранявани на вашия компютър или смартфон или друго устройство и използвани от вашия уеб браузър. Ние използваме бисквитки за цели като:
правилната функционалност на пазарската количка, за да завършите поръчката възможно най-просто

напомняне на данни за връзката, така че да не е необходимо те да се въвеждат многократно
възможно най-добрата персонализация на нашите уеб страници, според вашите изисквания, чрез наблюдение на вашите посещения, движението ви в сайта и използваните функции

наблюдаването на рекламите, които виждате, за да не ви покажем реклами за продукти, които не ви интересуват
Някои бисквитки могат да събират информация, използвана впоследствие от трети лица, пряко подкрепяща нашите промоционални дейности (така наречените „бисквитки на трети лица“). Например, информация за продукти, закупени на нашия сайт, може да бъде предоставена на рекламна агенция, за да прегледа и персонализира рекламните банери в Интернет, които се появяват на сайтовете, които разглеждате. Моля, помните, че Вашата идентификация не е възможна въз основа на тези данни.

5.2. Използване на бисквитки

Използваните от нашия сайт бисквитки могат да бъдат класифицирани в две категории. Кратките, така наречените „бисквитки на сесия“, се изтриват веднага щом напуснете нашия уебсайт. Дълготрайните, така наречените “постоянни бисквитки” остават съхранени на вашето устройство много по-дълго или докато не ги изтриете ръчно (постоянството на бисквитките на вашето устройство зависи от тяхната настройка и настройките на вашия браузър. ).

Също така, бисквитките могат да бъдат класифицирани по функционалност:
аналитични, помагащи подобрението на комфорта на потребителите на нашия сайт, тъй като разбираме как потребителите го използват

преобразувателни, позволяващи да анализираме ефективността на различни канали за продажба за проследяване (трекинг), което в комбинация с преобразувателните помага да се анализира ефективността на различни канали за продажба

за ремаркетинг, използвани за персонализиране на съдържанието на рекламите и правилното насочване към тяхот съществено значение, важни за основната функционалност на сайта

5.3. Отказ от дадени бисквитки

Настройката за използване на бисквитки е включена във вашия интернет браузър. В настройката по подразбиране, повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. С помощта на браузъра можете да откажете тези бисквитки или да ги намалите до определени типове, които избирате специално.

Информация за браузъри и настройката на предпочитания на бисквитките могат да бъдат намерени на следните уеб страници или в други файлове на уеб браузъра

5.4. Връзки

Нашият сайт съдържа връзки към други уебсайтове, които са практични и съдържат полезна информация. Моля, помнете, че тези сайтове могат да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации, които могат да имат други политики за сигурност и защита на личните данни. Нашата компания няма контрол върху информацията, материалите, продуктите или услугите, включени или достъпни чрез тези уеб страници, и не поема отговорност за тях.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари или искания относно тези Принципи, моля, свържете се с нас на адреса или линията за обслужване на клиенти, посочена в долната част на тези Принципи – или по имейл.

Контакт: contact@serenicapelli.bg

ТД АНТЕМКО ООД (Серени Капелли)

Валидност

Тези Принципи за защита на личните данни влизат в сила от 01.05.2018 г.

Ние използваме бисквитки, за да ви предложим най-доброто онлайн изживяване. Съгласявайки се, вие приемате използването на бисквитки въз основа на нашата политика за бисквитки.

Privacy Settings saved!
Настройките за поверителност

Когато посещавате която и да е уеб страница, тя може да съхранява или извлича информация от вашия браузър, особено под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de la pagina web y para que no se puedan apagar nuestros sistemas.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services